Pingst Lindesberg

Nyheter

Pastor 50% och ny äldste

Med glädje har vi fått välkomna en ny äldste och styrelseledamot i församlingen. Det är Helene Lundin. Hon blev presenterad i ett tidigare Nyhetsbrev. Vi hoppas att senare få avskilja henne mer formellt i församlingens mitt när vi kan börja fira gudstjänster igen utan restriktioner.

Pastor Paul Grönberg kommer att fortsätta i församlingen under en provperiod på 50% . Han kommer att pendla från Hagge, Smedjebacken kommun dit han flyttat med familjen. Så länge coronan pågår kommer han främst ha torsdagar och söndagar som arbetsdagar samt en halv dag för expeditionsarbete. Eftersom det är en oreglerad arbetstid innebär det att det kommer bli en viss flexibilitet med dagar och timmar. Det sker hela tiden i samråd med styrelsen.

Volontärer till second hand butiken i Lindesberg

Vi söker fler volontärer till vår secondhand butik, Erikshjälpen. Det gäller framför allt att vara i butik på lördagar från september. Är du intresserad att hjälpa oss hjälpa andra och genom dina insatser skapa en fungerande butik vars intäkter går till behövande i riktade insatser utöver världen? Hör av dig till oss. Se kontaktuppgifter här på församlingens hemsida.

I samarbete med Kristinakyrkan och Erikshjälpen

Tillgång till arkiv för predikan

Vi får med tacksamhet gå in i midsommarfirandet. Vi får tacka för Guds skapelse. Det skapade lovsjunger Gud genom sin skönhet och grönska. Liv och glädje förkunnas genom blommor, vatten, himmel, sol och regn.

Nu finns det möjlighet att lyssna på predikningar ända från 2010. De ligger under fliken predikan och kallas helt enkelt för Arkiv. Botanisera gärna där och se om du kan hitta något intressant under midsommarhelgen. Själv hittade jag en intressant predikan eller föreläsning om Jesus som rabbin av Göran Lennartsson.

Med önskan om en fridfull och glädjerik midsommar trots pandemi restriktioner. Gud välsigne dig.

Pastorn