Pingstkyrkan i Lindesberg arbetar med mission och bistånd på följande sätt och följande länder och sammanhang:

  • Evangeliserande radiosändningar i Mali till Bambarafolket på deras egent språk via IBRA Media
  • Stödjer en bibelskola i Nagaland, norra Indien, bibelskola, tillsammans med pingstförsamlingarna i Älvängen, Ärla och Hönö
  • Stödjer ICBI, kassettbibelmissionen
  • Förmedlar statsbidrag till missionärsbarnens skolgång
  • Stödjer två olika vattenreningsprojekt via Ankarstiftelsen och PMU, i samarbete med Erikshjälpen i Lindesberg

Inom en snar framtid vill vi även stödja lokala hjälpprojekt i närområdet (mer information kommer inom kort) och andra typer av biståndsprojekt i Afrika.