Pingst Lindesberg

Extra administrationsmöte Sö 22/3 Kl 11

På det ordinarie administrationsmötet den 8 mars pålystes att det blir ett extra administrationsmöte nu på söndag den 22 mars efter gudstjänsten. Ärende är beslut om upprustning av ytterpanelen på kyrkan samt information om coronavirus relaterade frågor kring verksamheten.