Bergslagskonferensen 2015 går under temat ”Att älska främlingen”, se 3 Mos 19:33 och 5 Mos 10:18, och huvudtalare på konferensen är i år Bengt Sjöberg, även kallad flyktingpastorn, som talar vid två möten 14 maj, se Kalendern. Nedan presenterar han sig själv och sin senaste bok med egna ord.

Presentation av Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg, lärare och pastor. Föreståndare i Korskyrkan Filipstad-Hällefors. Korskyrkan är en av flera landsortsförsamlingar som fått nytt liv genom nyanlända som fått ett andligt hem i församlingen. Bengt delar med sig av hur många flyktingar fått möta Jesus och fått sina liv förvandlade. Iranier, afghaner och andra vittnar om hur de sett Jesus i syner och drömmar och förberedda i sina hjärtan möter de en kärleksfull och välkomnande kristen gemenskap. Har jobbat ideellt med asylsökande och flyktingar i ca 28 år. Varit med om att utbilda Migrationsverkets jurister i kristen tro och tagit fram förslag på hur man kan bedöma konvertiter (människor som blivit kristna och bytt religion). Uppväxt i en familj med stort engagemang för mission och bistånd i flera länder i Asien bland annat Pakistan där Bengts bror Kjell Sjöberg startade ett 50-tal pingstförsamlingar. Tidningen DAGEN utsåg Bengt till ”Årets förebild” år 2009. Bengt har skrivit flera böcker bland annat ”När världen kom till stan” och nu senast boken Flyktingpastorn, min svaghet har aldrig hindrat Gud.

Bengt profilbild sept 14

Bengt säger om Bergslagskonferensen: Jag ska tala om “att älska främlingen” Vad Bibeln säger och vad man kan utläsa ligger på Guds hjärta nämligen, att älska och värna änkan, den faderlöse och främlingen. Jag kan ge exempel då visad kärlek sätter igång reaktioner där människor blir frälsta, journalister och media får höra vittnesbörd om förvandlade situationer. Jag kan ge exempel på församlingar som fått nytt liv då man öppnat sina hjärtan. Ett ex är en församling i Storfors som hade 13 medlemmar. Man undrade om man skulle lägga ner. Så kom 35 personer från Burma som alla var baptister. Nu är man ett 60-tal medlemmar med barnkör, ungdomskör och böneteam m.m. Ja, ni har väl samma grupp av invandrare i er kommun. Kan utmana mötesdeltagarna att gå in i de öppna dörrarna som Gud öppnat. Få se hur muslimer tar emot Jesus. Hur vi vittnar för muslimer. Under och mirakler när Gud svarar på våra böner och iranier och afghaner får se syner och har drömmar om Jesus.

Presentation av Bengts senaste bok: Flyktingpastorn — min svaghet har aldrig hindrat Gud.

Det var en kristen konferens i Dala-Järna i början av 1980-talet och missions­pastorn Christer Lindberg talade. Då fick han ett speciellt budskap – en så kallad profetia – till Bengt Sjöberg. Han såg Bengt omgiven av människor från många länder. Christer Lindberg började gråta, medan han berättade att Bengt skulle få vara Guds redskap för att föra många människor från olika länder fram till en tro på Jesus. Åhörarna tänkte nog att Bengt skulle bli missionär, men för Bengt var det en omöjlig tanke på grund av mycket svåra ryggproblem. På 1980-talet fanns det heller inga invandrare på orten.

Profetian blev en verklighet. Idag kan Bengt Sjöberg se tillbaka på snart tre decennier av engagemang för att hjälpa människor som flytt från krig, oroligheter och förföljelse. I tidningar, radio och TV har han blivit känd som flyktingpastorn och utsågs 2009 till ”Årets förebild” av tidningen Dagen.

Vad är det som har format honom och gjort honom till den han är? I den här boken berättar Bengt Sjöberg om uppväxten i en familj som varit starkt engagerad i internationellt arbete. Han skriver om sina två år i Japan på 1960-talet då han fick smaka på främlingsfientlighet och fördomar när folk kastade sten på honom och skrek ”amerikanare, amerikanare”.

Bengt Sjöberg beskriver sin kamp för flyktingar i nöd. Han har kämpat mot iskall byråkrati, blivit utsatt för sabotage som kunnat kosta honom livet och drabbats av hjärtflimmer och stressreaktioner när bakslagen kommit trots alla insatser. Han har sett konsekvenserna av främlingsfientlighet och fördomar och upprörts över orättvisor. Dessutom har en svår ryggvärk och tinnitus plågat honom sju dagar i veckan.

Bengt Sjöbergs biografi skildrar också glädjen när en människa som flytt för sitt liv får uppehållstillstånd, när Migrationsverket till slut övertygas om att en person riskerar att dödas i sitt hemland, och när människor vänder sig till Jesus och äntligen får uppleva den frid de så länge sökt.

Bengt Sjöbergs biografi skildrar ett innehållsrikt liv med mycket dramatik och ett engagemang som haft livsavgörande betydelse för många.