Är du omvänd?

Omvändelse är något vi inte talar om särskilt mycket i kyrkorna idag, och det är ett begrepp vi inte förstår när vi väl använder det. Men jag är fullt övertygad om att massor av problem som vi brottas med i församlingarna och i våra personliga liv beror på att vi inte har omvänt oss fullt ut, eller kanske inte alls.

Många människor med en kristen bekännelse saknar seger över synden, drivs hit och dit av lärovindar och villfarelse, intrigerar mot varandra, förfaller till sexuell omoral och lever som alla andra ute i världen. Om man skulle förhöra många av dem skulle man se att de i mångt och mycket hade en korrekt biblisk bekännelse av innehållet i den kristna tron, men det liv de lever talar ett motsatt språk. De kanske har en tro, men de lever inte den. Och orsaken är tydlig: de har aldrig verkligen omvänt sig.

Ser man på hela Bibelns samlade budskap ser man att de två ord som används för omvändelse är hebreiskans shoob och grekiskans metaneo:

  • Shoob betyder att vända tillbaka, vända om, se t.ex. Jesaja 6:10
  • Metaneo betyder att ändra uppfattning, tänka annorlunda, ompröva, ångra, se t.ex. Apg 2:38

När en människa skall bli en verklig kristen är det viktigt att hon verkligen blir omvänd, och inte bara antar en tro rent intellektuellt, dvs att hon vänder om och ändrar uppfattning och omprövar sitt liv inför Gud. Och det är oerhört viktigt att denna omvändelse går före tron och dopet och även andens dop. Två bibeltexter som visar detta är till exempel:

  • När Jesus började sin verksamhet står det att Jesus började predika evangeliet och sade: Omvänd er och tro evangelium! (Mark 1:15)
  • Och när Petrus predikar på pingstdagen står det att han uppmanade sina åhörare: Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. (Apg 2:38)

Min fråga till oss alla är följande: är du omvänd? Har du vänt om, ångrat dina tidigare synder och omprövat hela ditt liv, för att istället lägga ditt liv i Guds händer och följa Jesus Kristus?

Robert Granat