Visionsgudstjänst-upptakt inför hösten

Predikan: Paul Grönberg
Mötesledning: Anna Charlier
Lovsång: Simon Ökvist
Bas: Patrik Kretschmann
Nattvard: Gunnar Lindgren

Share Button