Gudstjänst obs tid!

Predikan: Gunnar Lindgren
Mötesledning: Anna Charlier
Lovsång: Josef Sköldenström
Nattvard: Gunnar Lindgren

Share Button