Gudstjänst m Rolf Åström fr Allmännebo

Predikan: Rolf Åström
Mötesledning: Gunnar Lindgren
Lovsång: Gösta Palm

Share Button