Gudstjänst för alla i Svenska Kyrkan. Kyrklunch och panelsamtal

Ekumeniska böneveckan i Lindesberg. Efter Gudstjänsten blir det lunch och senare panelsamtal med kyrkornas präster o pastorer. Barnaktiviteter kommer ordnas under tiden.

Share Button