Pingst Lindesberg

Gudstjänst med Discipels

Mötesledning: Kristina Ökvist och Helene Lundin
Discipels medverkar. Apell av: Paul Grönberg
Lovsång: Simon Ökvist

Share Button