Gudstjänst med Discipels

Mötesledning: Kristina Ökvist och Helene Lundin
Discipels medverkar. Apell av:
Lovsång: Simon Ökvist

Share Button