Gudstjänst

Predikan: Paul Grönberg
Mötesledning: Maria och Paul Grönberg
Lovsång: Sven Öberg
Parentation för Margit Andersson i början av gudstjänsten.

Share Button