Disciples

För låg- och mellanstadiet. Ansvariga ledare: Robert Granat, Johannes Skoglund. Aktivitet: Pulkaåkning vid kyrkbacken. Korv med bröd.

Share Button