Pingst Lindesberg

Bönerummet på nätet

Klicka på fliken BÖNERUMMET på hemsidan så kommer du till en länk där du klickar vidare på och kommer till ett Zoom möte. Välkommen!

Share Button