Ekumeniska böneveckan 16-21 januari 2018

I år samlas vi till ekumenisk bön i de olika kyrkorna i Lindesberg. Under veckan blir det samlingar 18:30. Med början på tisdag 16 jan i Pingstkyrkan. Onsdag med nattvardsandakt i Kristinekyrkan och Torsdag kvällsmässa i Svenska Kyrkan. På söndag blir det gudstjänst för alla åldrar i Svenska Kyrkan med kyrklunch efteråt. Präster och pastorer från kyrkorna medverkar. Det går bra att lämna ditt böneämne i en bönelåda hos respektive kyrka. I Pingstkyrkan lämnar du den under tisdagen i vår postlåda som töms strax innan samlingen. Det går även bra att mejla böneämne via ”Bönehjälpen” på vår hemsida. Varmt välkommen till våra samlingar.

Share Button